Uitzicht

Leiding geven aan een organisatie betekent vaak snel en consequent handelen en nieuwe ontwikkelingen vertalen naar een succesvolle strategie. Dit vraagt om constante evaluatie en persoonlijke ontwikkeling in lagen. Als dit niet gebeurt dan stagneert de ontwikkeling van de organisatie.

Organisaties en hun medewerkers moeten in staat zijn om constant aan de veranderende omstandigheden aan te passen en hierop adequaat en consequent handelen. Door een duidelijke strategie te formuleren en daar naar te handelen lopen we niet achter de feiten aan en creëren we succes!

Door het management team te ondersteunen en de company journey vorm te geven en dit door te vertalen naar de rest van de organisatie creëren we nieuwe inzichten en een mogelijke succesvolle koers.

Gezamenlijk gaan we onderzoeken wat de ambities en perspectieven van de organisatie zijn om daarna op een pragmatische wijze de strategie, structuur en cultuur van het bedrijf in kaart te brengen.

willeke van der zijde
Willeke van der Zijde
Accountmanager

"Bernie is een fijne vent die met zijn enthousiasme , humor en ervaring zowel op commercieel als sociaal vlak een fijne setting creëert om snel tot de kern van de (probleem) vraag te komen.

Hij is duidelijk, overzichtelijk en stelt de juiste vragen zodat je zelf de juiste antwoorden vindt. Pragmatische aanpak waardoor je handvatten krijgt om aan de slag te gaan. Met de focus op positieve beïnvloeding direct resultaat."

Werkwijze

Nieuwe koers uitzetten: Wat is het einddoel en hoe ga ik daar komen (SMART)

1. Waar wil de organisatie heen? Wat is de reis? Wat wil je bereiken en wanneer is het doel bereikt?

2. Team bespreken: Welke kwaliteiten en vaardigheden heb je in huis? Wat is de cultuur? Is er een gemeenschappelijk doel? Weet iedereen wat er van hem verwacht wordt? Zit iedereen op zijn plek? Hoe gaan we de mensen verbinden en inspireren?

3. Aandachtspunten motivatie en gedrag:  Verschil tussen willen en moeten; Drie hoofdmotivatoren: persoonlijke stijl, persoonlijke waarden, overtuigingen en persoonlijke interesses. 

4. Positieve beïnvloeding: De 5 basisprincipes van positieve beïnvloeding.

5. Vertel het verhaal en inspireer je team: Neem je medewerkers mee in de veranderingen en de volgende stap.

6. Terugkomdag: Reflectie en evaluatie.

Scroll naar boven